שירות לקוחות: 03-9435545

יחידות חוץ מקוררת אוויר HP פנים אנכית לזריקה ישירה

אנכי / נסתר

יחידת פנים אנכית לזריקה ישירה